BAO PHUONG CONSULTING Co.,Ltd  là 1 công ty chuyên tư vấn giáo dục cho các học sinh trong nước đi du học Nhật Bản và là đối tác tin cậy của các Trường Nhật Ngữ
Xem thêm...
BAO PHUONG CONSULTING Co.,Ltd
Thời hạn nộp hồ sơ
     Nội dung
 Tháng 04    
   2 năm

    Tháng 07
 1 năm 9 tháng

   Tháng 10
 1 năm 6 tháng

   Tháng 01
 1 năm 3 tháng

 Thời hạn nộp hồ
  sơ vào Trường

 30/10   28/02
    30/04    31/08
 Nộp hồ sơ lên Cục
  Xuất nhập Cảnh

  25/11
   25/03
    25/05
    25/09
 Nhận giấy C/nhận
 Tư cách lưu trú

  28/02   30/05
     31/08
    30/11
 Thời hạn nộp học
  phí  đến Trường

  05/03   05/06
    05/09
     05/12
 Xin cấp visa tại
   nước sở tại

 10/03   10/06
    10/09
    10/12

Trang chủ  ::  Tin du học   ::  Du học Nhật   ::  Các trường Nhật   ::  Thông tin Học Bổng
Design by IMS